متفاوت باش 

شبیه خودت 

نه شبیه همه ی آدمهای معمولی 

مهم نیست که از نظر دیگران عجیب باشی 

مهم نیست که نگاه شان سنگین باشد 

مهم این است که تو جسورانه خودت باشی 

انقدر خودت باشی که شبیه ات در هیچ جای دنیا پیدا نشود 

آدم های شبیه به هم زیادند 

در دنیایی که همه میخواهند جای دیگری باشند 

خودت بودن جسورانه ترین کار ممکن است 

منبع : توپ توپ |خودت باش
برچسب ها : خودت ,شبیه