چقدر آدمها عجیب هستند ، آدم های شهر من 

نمی دانم همدیگر را دوست دارند یا از هم متنفرند 

آنهایی که هنگام رانندگی مدام در حال فحاشی هستند 

و با یک تصادف کوچک می خواهند یکدیگر را بدرند و اگر از هم جدایشان نکنی

همدیگه را تکه تکه می کنند 

همین آدمها هنگام نوروز آنچنان پرشور و پر از مهر می شوند که گویی دوست داشتنی ترین مردم دنیا هستند 

منبع : توپ توپ |مردم عجیب
برچسب ها :